S svojimi  analizami in poročili o politikah in razvoju poklicnega izobraževanja  v državah članicah Cedefop sodeluje pri oblikovanju skupnih evropskih orodij in načel, ki temeljijo na konceptu učnih izidov (na primer Europass, Evropsko ogrodje kvalifikacij, Okvir zagotavljanja kakovosti – EQAVET, ECVET). Cedefop deluje tudi na stičišču poklicnega izobraževanja in trga dela ter si prizadeva zmanjšati razkorak med njima. Aktualne informacije posreduje Evropski komisiji, državam članicam EU in socialnim partnerjem ter tako vpliva na razvoj strategije poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi.