3. julij 2018

Poročilo po prvem in drugem krogu izbirnega postopka za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019

Na razpisu za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019 je bilo na skupno 23.134 (lani 22.968) razpisanih mest do začetka prvega kroga izbirnega postopka do 17. junija 2018, prijavljenih 18.428 (lani 18.706) kandidatk in kandidatov. V programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) je bilo prijavljenih 497 (lani 436) kandidatov, v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 3.840 (lani 3.987), srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 7.597 (lani 7.864) in v gimnazijske programe (GIM) 6.494 (lani 6.419) kandidatov, od tega 5.321 kandidat v program splošne gimnazije in 1.173 kandidatov v programe strokovnih gimnazij.

Na šolah z omejitvijo vpisa je bilo na dan 17. junij 2018 prijavljenih 4.970 (lani 5.765) kandidatov, prvotno prijavljenih na programih z omejitvijo vpisa je bilo sicer 5.037 kandidatov, na 4.021 (lani 4.658) vpisnih mest za prvi krog in 445 mest za 2 drugi krog (lani 508) ter 13.458 (lani 12.941) kandidatov na šolah, ki niso omejile vpisa, na 18.809  (lani 18.078) mest.
Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 22. junija 2018 vpisalo skupaj 16.825 kandidatov, od tega 4.022 na šolah z omejitvijo vpisa.
 

Po prvem krogu izbirnega postopka se 948 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, ali pa morda do izbirnega postopka niso izpolnili vpisnega pogoja (dokončana osnovna šola). Za 2. krog izbirnega postopka je bilo prostih še 445 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 5.518 mest na ostalih šolah. V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 840 kandidatov. Od tega je bilo na prvo navedeno željo sprejetih 469 kandidatov, na drugo 261, na tretjo 64, na četrto 25, na peto 6 kandidatov, na šesto prav tako 6 kandidatov, na sedmo željo pa eden kandidat. Na nobeno izmed izbranih šol se ni uspelo uvrstiti 8 (lani 5) kandidatom, od tega so kar štirje kandidati rangirali samo eno šolo, trije samo dve šoli, en kandidat je sicer rangiral 5 šol oziroma izobraževalnih programov (od možnih 10), kjer pa glede na število točk niso bili uspešni.

Na dan 29. junij 2018 je sprejetih 17.657 kandidatov, in sicer v programe nižjega poklicnega izobraževanja 424 srednjega poklicnega izobraževanja 3.398, srednjega strokovnega izobraževanja 7.400 ter gimnazij 6.435 kandidatov. Največ kandidatov se je v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja vpisalo v programe Avtoserviser, Frizer, Gastronom – hotelir, Mizar, Prodajalec, Mehatronik operater, Elektrikar, Oblikovalec kovin – orodjar in tudi Slaščičar. Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe Zdravstvena nega, Ekonomski tehnik, Tehnik računalništva, Strojni tehnik in Predšolska vzgoja. Na področju gimnazijskega izobraževanja pa so se kandidati največ vpisovali v programe splošne Gimnazije, Tehniško gimnazijo in športni oddelek Gimnazije. Na šolah je še 771 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali (niso še uspešno zaključili osnovne šole, ali so spremenili svoj namen, ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni). Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) bo najkasneje 5. julija 2018 objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta – do 31. avgusta 2018.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport