Kratki opisi nacionalnih sistemov poklicnega izobraževanja - Spotlight in VET

nudijo ažuren pregled sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja države, ki predseduje Evropski Uniji. Za boljšo dostopnost bralcem so na voljo v več evropskih jezikih.

Tematska poročila - Thematic perspectives

je serija člankov o temah, ki so pomembne za Evropo. Doslej obravnavane teme so med najvišjimi prednostnimi nalogami EU. Teme imajo skupno strukturo, ki omogoča primerjavo med državami članicami EU, Islandijo in Norveško.

Poklicno izobraževanje v Evropi – VET in Europe

je del Cedefopove baze, ki vsebuje opise sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja vseh partnerskih držav in vam pomaga zbrati informacije o vseh vidikih poklicnega izobraževanja in usposabljanja: razvoj politike, vpliv krize na sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Poročanje o evropski politiki na področju PSI - National policy reporting

Cedefop spremlja in analizira napredek pri doseganju ciljev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, dogovorjenih v postopku sodelovanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju od leta 2002 (znani pod imenom Københavnski proces).

2018

2017

2016

Tematsko poročilo

Ključne kompetence v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Tematsko poročilo

Izobraževanje un usposabljanje učiteljev

2014

Tematsko poročilo

Inovacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Tematsko poročilo

Modeli vajeništva in struktura programov učenja z delom

2013

Tematsko poročilo

Zgodnje opuščanje šolanja

2012

2011

2010

2009