Kratki opisi nacionalnih sistemov poklicnega izobraževanja

nudijo ažuren pregled sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja države, ki predseduje Evropski Uniji. Za boljšo dostopnost bralcem so na voljo v več evropskih jezikih.

Poklicno izobraževanje v Evropi – nacionalna poročila

je del Cedefopove baze, ki vsebuje opise sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja vseh partnerskih držav in vam pomaga zbrati informacije o vseh vidikih poklicnega izobraževanja in usposabljanja: razvoj politike, vpliv krize na sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Poročila o nacionalni politiki s področja poklicnega izobraževanja

zagotavlja informacije o razvoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalni ravni. Ta poročila so eden od glavnih virov za primerjalno poročilo Cedefopa o nacionalnih politikah, ki spremlja potek modernizacije sistemov poklicnega izobraževanja v Evropi.

2013

2012

2011

2010

2009